EVEN VOORSTELLEN

12CTRL is een in 2007 opgericht bedrijf, dat zich richt op het vervullen van interim-ondersteuning Controlling en Finance. Control is de basisterm die gebruikt wordt in de bedrijfsnaam omdat ‘control’, anders gezegd ‘beheersing’ van de belangrijke bedrijfsprocessen essentieel is voor een goede, efficiënte, verantwoorde bedrijfsvoering.

12CTRL staat voor professionaliteit en heeft ruime ervaring in diverse complexe en snelfluctuerende werkomgevingen (Gezondheidszorg, (semi-)overheid, onderwijs, vastgoed etc.) . Veelal ondernemingen, die ook internationaal opereren. De theoretische basis is gelegd door goede en gedegen scholing (HBO+ en universitair) aangevuld met de eerder genoemde werkervaring. Hierdoor in staat om snel bedrijfsprocessen te analyseren en te kunnen doorgronden. Kracht ligt in flexibiliteit en gezond pragmatisme.

Dit uit zich in de vaardigheid om prioriteiten te stellen en keuzes te maken, rekening houdend met diverse in- en externe factoren als bijvoorbeeld bedrijfscultuur, tijdsdruk in verband met rapporteren, wet- en regelgeving. Integriteit van handelen is een codewoord. Belang van de mens in het totale proces is zeer belangrijk. Kennisoverdracht en begeleiding hierbij naar personeel van de opdrachtgever is hiervan een relevant verlengstuk.

web maker